5 thử nghiệm để tìm ra bướu thịt (pô-líp) và ung thư ruột già (kết tràng)

Những xét nghiệm nầy được sử dụng như là “ những xét nghiệm phòng ngừa”. Những xét nghiệm phòng ngừa là các thủ thuật tiền khai mầm bệnh, trước khi các triệu chứng bệnh xuất hiện. Xét nghiệm phòng ngừa có thể khám phá căn bệnh sớm giúp cho việc điều trị được dễ dàng hơn. Xét nghiệm phòng ngừa cũng có thể giúp xác định rằng không có bệnh tật gì cả.

1. Nội soi ruột già – (Colonoscopy)

Nội soi ruột già là cách thử nghiệm soi khám trực tiếp vào bên trong đại tràng của bạn, khám toàn bộ ruột già từ đầu tới cuối. Một ống soi mềm mỏng được đưa vào trong ruột già của bạn. Ở cuối đầu ống soi nầy có một máy chụp hình rất giúp bác sĩ thấy rõ bên trong đường ruột. Nếu bạn có bướu thịt (políp), thì bướu nầy sẽ được cắt đem ra ngoài trong khi nội soi. Nếu bướu nầy bị nghi ngờ là unthư thì một mẫu thịt của nó sđược cắt lấy ra để khám nghiệm (gọi là “sinh thiết”)

Trước khi bắt đầu việc thử nghiệm nội soi, bạn sẽ được cho thuốc để giúp bạn thoải mái thư giãn. Do đó sau khi hoàn tất nội soi bạn cần phải có người đón về nhà. Nội soi ruột già cũng như các thử nghiệm khác đều có sự nguy hiểm, nhưng tỷ lệ bị biến chứng trầm trọng của nội soi ruột già rất thấp (cứ 1,000 người mới có 1 người bị). Thông thường nội soi ruột già được khuyên thử nghiệm cứ 10 năm một lần khi bạn được 50 tuổi, nhưng điều nầy có thể tùy thuộc vào tình trạng riêng tư của bạn và lời khuyên của bác sĩ bạn. Khi bạn đã được nội soi ruột già, bạn khôngcần các thử nghiệm khác để tìm các bướu thịt

2. Phép soi đại tràng xích-ma (Sigmoidoscopy)

Phép soi đại tràng xích-ma giống như nội soi đại tràng chỉ có khác một điều là khám phía bên trong phần cuối của ruột già, phần ruột xích-ma. Nếu bạn có một bướu thịt bị nghi là ung thư thì một mẫu thịt sẽ được lấy ra (sinh thiết) để khám nghiệm thêm. Bạn có thể cần nội soi đại tràng sau khi làm Phép soi đại tràng Xích–ma để khám xét luôn toàn bộ ruột già.

Bạn có thể cảm thấy hơi đau quặn trong khi thử nghiệm nội soi, và tỷ lệ bị biến chứng trầm trọng từ thủ thuật. Phép soi đại tràng Xích-Ma nầy rất thấp (cứ 10,000 người thì có 1 người bị). Phép soi đại tràng Xích-Ma thường được khuyên thử nghiệm cứ mỗi 5 năm một lần cho những người 50 tuổi hoặc lớn hơn, trừ khi bạn đã thử nghiệm Nội soi đại tràng trước. Điều nầy còn tùy thuộc vào tràng hợp riêng tư của bạn và lời khuyên của bác sĩ.

3. Thụt rửa bằng dung dịch muối (Barium Enema)

Thử nghiệm bằng cách thụt rửa dung dịch muối giúp chụp quang tuyến rõ ràng hơn để dễ tìm thấy các bướu thịt hoặc ung thư trong đại tràng của bạn.

Dung dịch muối nầy làm nổi bật các bướu trên hình quang tuyến X. Nếu bướu thịt được tìm thấy trong khi thụt rửa bằng dung dịch muối, thì bạn cần phải có thử nghiệm Nội soi đại tràng và sinh thiết. Bạn có thể cảm thấy hơi đau quặn trong khi làm Phép thụt rửa bằng dung dịch muối. Tỷ lệ người bị biến chứng trầm trọng khi làm thủ thuật nầy rất thấp (chưa tới một người trong số 10,000 người thử nghiệm). Phép Thụt Rửa bằng Dung Dịch Muối thường được khuyên thử nghiệm mỗi 10 năm khi bạn được 50 tuổi hoặc lớn hơn, trừ khbạn đã làm Nội Soi Đại Tràng trước. Điều nầy tùy thuộc vào trường hợp riêng tư của bạn và lời khuyên của bác sĩ. Trước khi làm các thử nghiệm như Thụt rửa bằng dung dịch muối, Nội soi đại tràng Xích-Ma, hoặc Nội Soi Đại Tràng, bạn phải súc sạch ruột già của bạn. Phương thức súc sạch đường ruột có thể gồm có uống nhiều chất lỏng trong, tránh ăn các thức ăn được chỉ định một vài ngày, và sử dụng thuốc sổ hoặc thụt rửa bằng chất lỏng.

4. Thử nghiệm tìm Máu ẩn trong phân

Đôi khi gọi là Thử nghiệm Phân, thường được khuyên phải làm cho những người 50 tuổi và thử nghiệm mỗi năm cho những năm sau đó. Cách thử nghiệm nầy là để tìm máu ẩn trong phân. Một vài bướu thịt và ung thư ra máu rất ít mà mắt trần của bạn không thấy được.

Hai ngày trước khi làm thử nghiệm nầy, bạn cần phải tránh ăn:

→ Thịt có máu đỏ (thịt heo, bò và cừu)

→ Các sinh tố và khoáng chất bổ sung

→ Và các loại rau cải như: ác ty sô, cải bông xanh (bróc cô li), broussel spouts, cải bắp, dầu nấu ăn (canola), cải bông trắng, dưa leo, củ cải trắng, khoai tây, và cải bắp bok choy.

Thay thế các thức vừa nêu trên, bạn nên ăn các loại ngũ cốc (cereal) (có chất cám), cơm, trái cây và rau cải.

Bạn có thể sử dụng một hộp dụng cụ nhỏ mà bác sĩ của bạn cấp phát để làm Thử Nghiệm tìm Máu Ẩn trong Phân ở nhà. Hãy nhớ hỏi bác sĩ của bạn cho thật rõ về những chỉ dẫn lấy phân để thử nghiệm.

Phép thử nghiệm Máu Ẩn trong Phân là để tìm máu ẩn nhưng thử nghiệm nầy không có thể cho chúng ta biết nguyên do ra máu từ nơi đâu. Hầu hết các bệnh nhân có máu ẩn trong phân không có ung thư.

Nếu Phép thử nghiệm tìm máu ẩn trong phân cho thấy rằng bạn có máu trong phân, thì thử nghiệm khác cần phải thực hiện để tìm xem là có bị bướu thịt hoặc ung thư ruột già hay không. Các bác sĩ thường khuyên là bạn nên làm cả hai Phép Thử Phân và soi Đại Tràng Xích Ma.

5. Khám nghiệm trực tràng

Đây là một cách thử nghiệm mà bác sĩ thường dùng ngón tay để dò khám các vùng bên trong trực tràng của bạn để xem có gì bất bình thường hay không. Cách thử nghiệm nầy được thực hiện tại phòng mạch của bác sĩ và không cần phải sửa soạn đặc biệt gì cả (Cách thử nghiệm nầy chỉ tốn một vài phút mà thôi)

Các cách thử nghiệm để khám phá ung thư ruột già có thể gây khó chịu một chút nhưng có lợi ích rất nhiều trong việc cứu lấy mạng sống bạn.

Nguồn: Ethnomed (www.ethnomed.org)