Bữa ăn căn bản của bệnh tiểu đường

Hoạch định bữa ăn là một điều dễ dàng. Và thức ăn của quý vị phải được ngon miệng. Quý vị có thể làm cho thức ăn của quý vị được ngon miệng bằng cách thêm vào những gia vị và lá thơm. Hạn chế bột ngọt và muối. Dưới đây là các loại thức ăn mà quý vị nên dùng trong các bữa ăn của quý vị. Hạn chế ăn gấp đôi phần ăn hoặc ăn thêm một phần nữa. Những phần của mỗi nhóm thức ăn được trình bày trong Bản Kiểm Soát về Phần Ăn (Portion Control Handout).

Mỗi bữa tôi nên ăn khoảng chừng bao nhiêu?

Hãy tìm hiểu thêm về hoạch định bữa ăn của quý vị Nên gặp chuyên gia về dinh dưỡng của quý vị thường xuyên. Vị chuyên gia về dinh dưỡng của quý vị sẽ giúp quý vị đáp ứng được nhu cầu trong việc hoạch định bữa ăn của quý vị. Hãy yêu cầu bác sĩ hoặc y tá giúp quý vị làm hẹn.

Nguồn: Harborview Medical Center (www.harborview.org)