Dùng áp suất đường thở dương liên tục để chữa bệnh ngừng thở khi ngủ

Continuous Positive Airway Pressure - CPAP

Đường không khí thông qua mũi và thanh quản của một số người bị tắc nghẽn hoặc sụt giảm trong khi họđang ngủ. Đường hô hấp sụt giảm gây bị nghẽn có thể làm cho hô hấp ngừng lại một chút. Khi hô hấp ngừng lại trong thời gian ngắn, được gọi là ngừng thở (apnea). Ngừng thởlà căn bệnh nghiêm trọng và cần chữa trị.

Áp Suất Đường Thở Dương Liên Tục (Continuous Positive Airway Pressure, hay CPAP) là cách chữa trị thông thường nhất cho bệnh ngừng thở khi ngủ (obstructive sleep apnea). Bệnh này được chẩn đoán khi thực hiện nghiên cứu về giấc ngủ.

CPAP được sử dụng để giữ cho đường không khí đi qua luôn mở trong khi quý vị ngủ. Một lượng không khí nhỏở bộ phận quạt trong máy CPAP đẩy không khí thông qua ống dẽo. Ống này gắn liền với mặc nạchụp lên mũi, hoặc mũi và miệng trong khi quý vị ngủ. Luồng không khí cố định trong ống ngăn ngừa không khí đi qua mũi và thanh quản không bị sụt giảm, nên hô hấp của quý vị sẽ không ngừng lại.

CPAP cần được dùng mỗi khi ngủ để ngăn chận bị ngừng thở. Nếu không dùng hoặc dùng không đúng cách, thì bệnh ngừng thở sẽ trở lại như cũ. Luôn mang theo CPAP khi quý vị đi du lịch hoặc nằm bệnh viện.

Hầu hết mọi người dùng CPAP đều cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn. Vài người mắc cỡ khi phải sử dụng thiết bị này. Phải mất thời gian mới quen đeo chúng. Nếu quý vị đeo mặt nạ thấy khó chịu, thì nên đổi cái khác hoặc điều chỉnh cho thích hợp hơn.

Bàn với bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào.

Nguồn: Health Information Translations (www.healthinfotranslations.org)