Thử nghiệm đường huyết lúc đói

Thử nghiệm này cho biết độ hấp thụ đường được gọi là glucoza của cơ thể quý vị. Thử nghiệm này được thực hiện để kiểm tra bệnh tiểu đường.

Chuẩn bị

Không ăn hay uống, kể cả nước, sau nửa đêm trước khi thử nghiệm. Điều này bao gồm cà phê, kẹo cao su, kẹo, và kẹo the.

Không hút thuốc lá sau nửa đêm trước khi thử nghiệm.

Nếu phải uống thuốc buổi sáng trước khi thử nghiệm, chỉ nên uống với vài hớp nước.

Trong thời gian thử nghiệm

Một mẫu máu sẽ được lấy bằng kim từ cánh tay của quý vị.

Sau khi thử nghiệm

Quý vị có thể ăn uống bình thường trở lại.

Kết quả thử nghiệm được gởi đến bác sĩ. Bác sĩ sẽ cho quý vị biết kết quả.

Cho bác sĩ hay y tá biết nếu có bất cứ thắc mắc hay quan tâm nào.

Nguồn: Health Information Translations (www.healthinfotranslations.org)