Lạm dụng hoặc nghiện ngập dược chất

Substance Abuse and Substance Dependence

Lạm dụng dược chất (substance abuse) là dạng dùng rượu hoặc ma túy dẫn đến các vấn đề trong cuộc sống của con người. Các vấn đề này bao gồm:

→ Làm cho người khác bị nguy cơ, như khi lái xe, làm việc với thiết bịhay dụng cụ, hoặc trông trẻ

→ Gây ra các vấn đề cho gia đình hoặc bạn thân

→ Gây ra rắc rối cho luật pháp hoặc tại nơi làm việc hay trường học

Nghiện ngập dược chất (substance dependence) là cần dùng rượu hoặc ma túy. Người này liên tục uống rượu hoặc dùng ma túy bất chấp các vấn đề trong cuộc sống của họ. Họ thường cần dùng thêm nhiều rượu hoặc ma túy để có ảnh hưởng giống nhau. Nếu nghiện ngập gia tăng, thì người đó tiếp tục lẩn tránh gia đình và bạn thân. Hiệu quả tại nơi làm việc hoặc trường học giảm sút và xảy ra các vấn đề về sức khỏe. Người này không thể thấy cách dùng rượu hoặc ma túy ảnh hưởng ra sao đến cuộc sống của họ. Có dấu hiệu kiệt sức về thể chất hoặc xúc cảm khi người đó cắt bớt hoặc ngừng sử dụng. Việc này gọi là cai nghiện.

Loại dược chất luôn được đa số người nghiện ngập

Rượu là chất độc hại luôn được đa số người nghiện ngập. Nghiện ngập dược chất có thể là sử dụng dược chất hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Dược chất thường gây nghiện ngập bao gồm:

→ Chất cồn như bia, rượu vang và rượu ngọt

→ Chất nicotin trong thuốc điếu và thuốc lá nhai

→ Cần sa hoặc cần sa nguyên chất và bạch phiến hoặc crack

→ Các chất gây ảo giác như LSD (một loại ma túy), mescaline (một loại ankaloid gây say và sinh ảo giác) và PCP (angel dust, hay bụi thiên thần)

→ Các loại thuốc giảm đau như Seconal, Fiorinal và Tuinal

→ Các chế phẩm có thuốc phiện như codein, OxyContin, Vicodin hoặc hêrôin

→ Các loại thuốc amphetamine có tác dụng kích thích như dexadrine và Benzedrine

→ Các loại ma túy thường sử dụng ở các club nhảy đầm như GHB và MDMA (Ectasy)

→ Các loại thuốc xông như keo, hơi, sơn và nitroglyerine

→ Các hợp chất có chứa steroit đồng hóa (Anabolic steroids)

→ Các loại thuốc ngủ như Ambien, Dalmane và Nembutal

→ Các chất khác như thuốc giãn cơ, trợ ngủ, Ritalin, Coricedin HBP, xirô ho và bất cứ thuốc mua tự do nào

Dấu hiệu lạm dụng hoặc nghiện ngập dược chất

Bàn với bác sĩ, y tá hoặc tham vấn viên đểđược trợ giúp nếu quý vị có bất cứ các dấu hiệu này.

→ Quý vị bị say hoặc say xỉn thường xuyên.

→ Quý vị uống rượu hoặc dùng ma túy bất chấp các vấn đề gây ra.

→ Quý vị không thể giữ lời hứa để ngừng lại hoặc cắt giảm sử dụng.

→ Quý vị nói dối về cách sử dụng, nhất là về số lượng và số lần mà quý vị uống rượu hoặc dùng ma túy.

→ Quý vị che đỡ hoặc giận dữ khi bị đối chất lúc sử dụng.

→ Quý vị rời bỏ gia đình và bạn thân.

→ Quý vị thích chơi với người nghiện rượu hoặc người dùng ma túy khác.

→ Quý vị ít quan tâm đến các hoạt động mà quý vịđã từng ưa thích.

→ Quý vị bàn nhiều về rượu hoặc ma túy.

→ Quý vị tin rằng mình cần uống rượu hoặc sử dụng ma túy để được vui vẻ.

→ Quý vị ép người khác uống rượu hoặc sử dụng ma túy.

→ Quý vị giấu hoặc lén lút sử dụng rượu, ma túy hoặc tiếp liệu.

→ Quý vị có rắc rối với luật pháp.

→ Quý vị gây nguy hiểm, như lái xe khi say xỉn hay đã uống rượu, hoặc bất kể nguy cơ tình dục.

→ Quý vị thực hiện kém tại nơi làm việc hoặc trường học do sử dụng trước, đang khi hoặc sau khi làm việc hoặc đến lớp.

→ Quý vị bỏ việc làm hoặc trường học vì sử dụng dược chất.

→ Quý vị có thể mất trí nhớ tạm thời – trong khoảng thời gian khi sửdụng mà quý vị không thể nhớ.

→ Quý vị có tâm trạng bất thường.

→ Quý vị bị suy nhược, tuyệt vọng hoặc có ý muốn tự tử.

Nguồn: Health Information Translations (www.healthinfotranslations.org)